top of page
GDPR.png

GDPR

Systranas bemanning och GDPR

Enligt dataskyddslagstiftningen (GDPR) har du rätt till kontroll över dina egna personuppgifter och få information direkt från oss om hur vi behandlar uppgifter om dig. Nedan kan du läsa om dina rättigheter. Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss för att använda dig av någon av dina rättigheter? Det gör du enklast genom att skicka ett mail till info@systrarnasbemanning.se. Om du vill få information om vilka personuppgifter Systranas bemanning AB behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag eller få uppgifter raderade skicka ett mail till info@systrarnasbemanning.se. För andra typer av frågor se kontaktuppgifter.

Nedan beskrivs hur vi hanterar GDPR på Systrarnas bemanning.

                                             

Personuppgifter                   

All information som är kopplad till dig som person såsom namn, foto, e-postadress, bankuppgifter, inlägg på sociala medier, platsinformation, medicinsk information och datorns IP-adress.

 

Behandling                       

Varje behandling av personuppgifter måste ha en rättslig grund. Behandling av personuppgifter kräver stöd i dataskydds-förordningen, en så kallad rättslig grund. En sådan rättslig grund = samtycke från dig som registrerad.

 

Förfogande                      

Du har rätt till dina personuppgifter, och få veta hur dessa kommer att användas av företaget efter att de har blivit insamlade. På din begäran är företaget tvunget att gratis och i elektroniskt format tillhandahålla en kopia av personuppgifterna.

 

Radering                          

Om du inte längre är anställd eller kund eller vill återkalla det samtycke som du har gett företaget rätt att använda personuppgifterna, har du under vissa förutsättningar rätt att få din information raderad.

 

Dataportabilitet                 

Du har rätt att överföra dina data från en tjänsteleverantör till en annan. Detta måste ske i ett vanligt och maskinläsbart format.

Information                     

Du har rätt att bli informerad om i princip alla typer av insamling av personuppgifter som görs av företaget.

 

Korrigering                      

Du har rätt att få dina uppgifter uppdaterade om dessa är inaktuella eller felaktiga.

 

Begränsningar

Du har rätt att begära att uppgifter inte behandlas. Uppgifterna finns kvar, men dess användning begränsas.

 

Invändningar                   

Du har rätt att få veta om företaget avser att använda dina personuppgifter i kommunikation eller marknadsföring. Du har rätt att avbryta behandling av personuppgifterna i syfte att använda dem för direkt kommunikation eller marknadsföring.

 

Dataintrång                      

Du har rätt att få vetskap, och detta inom skälig tid efter det att personuppgiftsbrottet blev känt, om det har förekommit ett dataintrång som omfattar dina personuppgifter.

bottom of page