Konsultsjuksköterska 

Systrarnas bemanning söker dig som är bäst och erbjuder det bästa du kan få!

 

Vi söker dig som är konsult och sjuksköterska, med grund- liksom vidareutbildning, och brinner för förändring och utveckling inom sjukvården. Vårt samarbete kan vara på lite olika sätt, allt från att: 

 

 • ingå bemannings- och konsultverksamheten, 

 • ingå i vår interimspool för chefer (interimschef),

 • anställning i bolaget liksom delägarskap, och/eller

 • sitta med i referensgrupp och/eller styrelsen. 

 

Systrarnas bemanning söker dig som kunderna ropar efter, är konsultativt lagd och vill skapa mervärde i vår liksom kundens verksamhet.

Inget är hugget i sten, för oss är det viktiga med rätt person på rätt plats!

Vad systrarnas bemanning erbjuder:

 • Bästa möjliga ersättningen.

 • Ingen administration eller byråkrati.

 • Arbeta med och lär från dem bästa i branschen – vi rekryterar och utvecklar för framtiden.

 • Utvecklas från konsultsköterska till interimschef. 

 • Var med och utforma framtiden för branschen!

 • Var med och bygg bolaget tillsammans med de bästa i branschen.

 • Var med och bygg din/vår gemensamma förmögenhet.

 • Bli allt du kan vara!

Vad andra erbjuder som vi tar som en självklarhet!

 • Frihet och flexibilitet

 • Bra ersättning

 • Trygga anställningsvillkor

 • Ansvarsförsäkring

 • Kollektivavtal

 • Tjänstepension

 • En engagerad arbetsgivare som kan din bransch

 • Varierande och utvecklande uppdrag

 • Minskad administration och mer tid för kliniskt arbete

 • Uppskattning för din insats

 • Rabatter och förmåner

Vår konsultfilosofi bygger på värderingen "Pay it back!". Med detta menar vi att du som konsult ska få den bästa tänkbara ersättningen du kan få för ditt engagemang och din insats hos Systrarnas bemanning.

Arnold Wittman, Administrativ chef. 

Livet som konsultsköterska

Livet som konsultsköterska på Systrarnas bemanning

Hos Systrarnas bemanning innebär livet som konsultsjuksköterska ansvar, frihet och utveckling.

Ansvar och pålitlighet

Att arbeta som konsultsjuksköterska ställer högra krav på dig som person.  Att du har ett konsultativt förhållningssätt ser vi som en självklarhet. Vi och våra kunder har dessutom högra krav på din prestation och skicklighet ifråga om rätt leverans till bolaget och verksamhetens kunder.

Frihet och resultatskapande

Du väljer själv vad du vill arbeta med, när du vill arbeta, var du vill arbeta osv. Du matchas in i uppdrag som motsvarar din kompetens och erfarenhet i samråd med dig och kund. I gengäld önskar vi att du kan uppvisa engagemang och resultatskapande. 

Utveckling och konsultativt förhållningssätt

Du behöver, självklart i samråd med oss, ständigt utveckla din kompetens för att vara en tillgång för oss och våra kunder. 

Lärande och utveckling - ett gemensamt ansvar

Vår ambition liksom målsättning är att säkerställa att du har rätt kompetens i rollen som konsult. Du behöver, självklart i samråd med oss, ständig utveckla din kompetens, både genom erfarenhet och utbildning, för att vara en tillgång för oss och våra kunder.

Målsättningen är också att erbjuda internutbildningar för att rusta dig för din nuvarande och kommande roll.

Tillsammans

Ett konsultativt förhållningssätt - våra värderingar

Systrarnas bemanning söker i första hand medarbetare som delar våra värderingar.

Ambition och engagemang

Vi delar med oss av vår erfarenhet och kompetens. Vi strävar efter att bidra i bolaget och hos våra kunder.

Nyfikenhet och lärande

Vi vill ständigt förstå och lära, både enskilt och tillsammans, för att kunna bidra i bolaget och hos våra kunder.

Fokus och resultatskapande

Att arbeta konsultativt handlar om att bidra till resultat men också mervärden. Vi arbetar mot resultat, men erbjuder gärna det lilla extra både i det egna bolaget liksom hos våra kunder.

Tillsammans 

Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Vi stödjer och utvecklar, både enskilt liksom tillsammans, i det egna bolaget liksom hos våra kunder.

Ödmjukhet

Vi förstår att verkligheten består av många perspektiv och vägval. Vi stödjer och utvecklar konsultativt och med ödmjukhet.

Som sagt - ett konsultativt förhållningssätt innebär att både du och jag behöver, självklart i samråd, ständig utveckla vår kompetens för att vara en tillgång för oss och våra kunder. 

Det är enkelt att samarbeta 

Det är enkelt att upprätta ett hållbart samarbete. Vi som bolag anpassar oss alltid efter dina behov och önskemål. Följande process är ett förslag på hur vi normalt brukar upprätta ett samarbete: 

1. Vi träffas digitalt, förslagsvis teams/videomöte, för presentationer och diskuterar behov och önskemål. Vi som bolag genomför och kontrollerar alltid följande: 

 1. Utdrag ur belastningsregister 

 2. Utdrag ur HOSP och IVO

 3. 2-3 referenser, varav minst en chefsreferens

 4. Ev. test, vid exempelvis interimsrekrytering som chef

2. Vi tecknar avtal/anställningsavtal enligt överenskommelse.

 

3. Vi kontaktar dig och presenterar ett uppdrag som inkommit från kund. 

4. Vi skickar din kandidatprofil, efter överenskommelse, avseende ett uppdraget till kund. 

5. Vi träffas digitalt, förslagsvis teams/videmöte, för presentation av dig som kandidat. Vid behov kan, utöver beställande chef och konsultansvarig, följande vara med från kundens verksamhet: 

 • HR-chef 

6. Om mötet känns rätt mellan dig som kandidat och kund, då inleds samarbetet enligt överenskommelse. Om det av någon anledning inte känns rätt, då upptar vi processen igen från punkt 3.