top of page

Om Oss

Vår Historia

Systrarnas bemanning startades i juni 2020 av tvillingsystrarna Helene och Ulrika. De är båda leg. sjuksköterskor sedan trettio år tillbaka med bred erfarenhet inom såväl akutsjukvård som kommunal verksamhet.

Hjärtat i vår logotype står för något, och det finns många goda anledningar till varför vi på kort tid har:

- snabbt ökat i antal medarbetare - till 25 konsulter,

- utvalts som nr 1 av 38 leverantörer, när fokus är på kvalitet och kundnöjdhet (upphandling och utvärdering av Örebro kommun),

- tecknat behörighet och avtal med ca. 45 kommuner och regioner inom området vård och omsorg och

- fått ca. ca 450 följare på LinkedIn.

Genom lång bakgrund som sjuksköterskor har Helene och Ulrika skaffat ett stort kontaktnät av erfarna och kompetenta sjuksköterskor som, med sin breda kompetens, vill vara med och bidra till att bemanna och driva utveckling inom vården. Bolaget har idag medarbetare, med både allmän och vidareutbildning, inom exempelvis dialys, hemvård, kirurgi, ortopedi, psykiatri och palliativ vård.

Tjänster

Systrarnas bemanning erbjuder idag i huvudsak följande tjänster inom vårdområdet: 

  • bemanning vid längre vakanser (bemanningssjuksköterskor och läkare) och 

  • konsulter som leder förändringsledning och verksamhetsutveckling (konsultsjuksköterskor och läkare) och

  • uthyrning av  interimschefer.

 

Våra interimchefer kan vara verksamma på både operativ och strategisk nivå, såsom socialchefer, vårdenhetschefer, enhetschefer mm.

Målsättning och Vision

Företagets fokus är att ge vården mer kraft för att driva förändring och utveckling för att bidra till hållbarhet och långsiktighet.

 

Systrarnas bemanning har som målsättning att kraftigt och organiskt växa under 2023. Vi avser att under året öka till ca. 35 medarbetare, initialt med fokus på utökning av bemannings- och konsultverksamheten. Ambitionen är att finnas i varje kommun fram till 2028.

 

Bemanningssjuksköterskor och läkare

Tillsammans med våra konsulter kan vi vara med och stärka upp vid akuta och tillfälliga resursbehov, och säkerställa tillgång till kompetens vid till exempel: längre tids hög arbetsbelastning, bemanning under pågående rekrytering, föräldraledighet, semester och längre vakanser på grund av sjukdom. 

Konsultsjuksköterskor och läkare

Konsultsjuksköterskor och läkare erbjuds när verksamheten vill skapa ytterligare luft i organisationen för att driva förändring och utveckling. En konsult har utöver sin vårdkompetens ytterligare kompetens inom något managementområde. Arbetet genomförs hos dig som kund utifrån en egenutvecklad arbetsmetodik. 

Visionen är att säkerställa vårdkonsulter med hög flexibilitet och kompetens, och som kan se alla kunders unika behov. Vår övertygelse är att kvalité på hög nivå grundar sig i medarbetare som uppvisar ett personligt ansvar och engagemang, ständigt eftersträvar lärande och rätt kompetens samt uppvisar omsorg med kunden i fokus.

Några frågor eller funderingar?

Vi hjälper alltid gärna till!

bottom of page